సంచాలకుల సందేశం

భారతదేశంలోని ఒక ముఖ్యమైన మరియు ప్రముఖ భూవిజ్ఞానశాస్త్ర పరిశోధనా సంస్థ అయిన సిఎస్ఐఆర్-జాతీయ భూభౌతిక పరిశోధనా సంస్థ (సిఎస్ఐఆర్-ఎన్ జి ఆర్ ఐ) కు నేను మిమ్మల్ని సంతోషంగా స్వాగతిస్తున్నాను, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ...

[ Read More ]

ఎన్ జి ఆర్ ఐ వార్తలు / ఘటనలు / ప్రకటనలు